Tillsammans för den
personliga assistansen!

Personlig assistans finansieras per timme av den statliga assistansersättningen. Problemet är att den inte har följt med lönerna upp på nästan ett helt decennium. Idag är alla som lever och arbetar med personlig assistans pressade till bristningsgränsen. Därför har de gått samman – brukare, personliga assistenter och assistansanordnare – för att förklara för Sveriges politiker och beslutsfattare. Ohana har producerat och projektleder kampanjen med annonser, hemsida och plattformar i sociala kanaler. Och tre starka assistentfilmer i samarbete med Syster stories.

Spela videoklipp
Spela videoklipp
Spela videoklipp
Spela videoklipp